Vodotyka Tetiana
Przemiany przestrzeni komercyjnej Kijowa w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku