Nizińska Ewa
Postawy i nastroje społeczne samborzan podczas I wojny światowej