Sprawozdanie z posiedzenia Rady Programowej Polskiej Sieci Biologii Komórkowej i Molekularnej UNESCO/PAN