Mossakowski Mirosław Jan
Kartoteka klinicznych przypadków AIDS T.11(1998) - Opis nr 35