Sieradzka-Baziur Bożena.
Onomazjologiczny słownik online. Metodologia, zawartość oraz wykorzystanie w badaniach na przykładzie "Słownika pojęciowego języka staropolskiego"