Drukarnia Antoniego Michalskiego
Płacz i narzekanie ojców świętych przed narodzeniem Chrystusa Pana, blizko 4000 lat w otchłaniach będących aż do wstąpienia Chrystusa Pana do piekieł.