Mrozowski Przemysław
Polskie tablice erekcyjne z wieków XIV i XV