Strzelczyk Jerzy
Nowak Przemysław
Grzesik Ryszard
Tomaszek Michał
Skibiński Edward
Dąbrowska Elżbieta
Derwich Marek
Nikodem Jarosław
Kardyś Piotr
Bartoszewicz Agnieszka
Dacka-Górzyńska Iwona Monika
Prokop Krzysztof Rafał
Giergiel Tomisław
Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 44 (2006), Recenzje