Raczyński J.
[Pracownicy ZBS podczas prac nad Biebrzą. Montaż i zakładanie pułapek (2)]