Kuhn Ernst
Jak się rozwijały wyobrażenia o duszy i duchu w dziejach cywilizacyi : szkic historyczno-psychologiczny