Piaskowski Jerzy
W sprawie dokładności niektórych analiz metaloznawczych dawnych przedmiotów żelaznych (na marginesie badań dr. A. Mazura i mgr inż. E. Nosek)