Rzędy naprzeciwko rzędom, czyli Stare i Nowe Przymierze względem iednego i tego samego Messyasza, pierwsze przez wskazanie na Niego, a drugie wyraźném Jego wykazaniem