Sienkiewicz Henryk
Krzyżacy : powieść historyczna z 9 ilustracjami