Nowicki Ryszard
Zabezpieczanie księgozbiorów po II wojnie światowej w Polsce