Błaziak Maria
"Rocznik świętokrzyski nowy" - rocznikiem mansjonarskim czy andegaweńsko-jagiellońskim?