Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 54 z. 2 (2019)