Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 55 z. 1 (2020)