Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Vol. 55, No 3 (2020), Special Issue