Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Vol. 56, No 3 (2021), Special Issue