Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 34 (1999)