Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 37 (2002)