Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 38 (2003)