Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 44 (2009)