Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej