Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 49 z. 2 (2014)