Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 51 z. 1 (2016)