Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej Vol. 52 no 3 (2017), Special Issue