Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 52 z. 2 (2017)