Object structure

Title:

Krzysztof Teodor Toeplitz w marcu 1968 r.

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 45 z. 3 (2013)

Creator:

Chojnowski, Andrzej (1945- )

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

p. 81-101 ; Sum. eng.

Subject and Keywords:

March 1968 - Poland ; Toeplitz, Krzysztof Teodor (1933-2010)

References:

Codogni P., Rok 1956, Warszawa 2005. ; Friszke A., Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi, Warszawa 2010. ; Hajdasz J., Szczekaczka, czyli Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa, Poznań 2006. ; Jaworska J., Cywilizacja „Przekroju”. Misja obyczajowa w magazynie ilustrowanym, Warszawa 2008. ; Kulecka A., T.P. Rutkowski, Oczami agenta. Środowisko naukowe i archiwalne w doniesieniach TW „Zyg” — Zygmunta Kolankowskiego, Warszawa 2012. ; Machcewicz P., Polski rok 1956, Warszawa 1993. ; Mazur M., Polityczne kampanie prasowe w okresie rządów Władysława Gomułki, Lublin 2004. ; Miczka T., Tekst jako „ofiara” kontekstu. Spór o „Popioły” Andrzeja Wajdy [w:] Syndrom konformizmu? Kino polskie lat sześćdziesiątych, red. nauk. T. Miczka, Katowice 1994. ; Mielczarek T., Od „Nowej Kultury” do „Polityki”. Tygodniki społeczno-kulturalne i społeczno-polityczne PRL, Kielce 2003. ; Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski, Warszawa 2005. ; Rokicki K., Literaci. Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956–1970, Warszawa 2011. ; Schaff A., Marksizm a jednostka ludzka: przyczynek do marksistowskiej filozofii człowieka, Warszawa 1965. ; Sęczyk W., Marzec’68 w publicystyce PRL. Studium z dziejów propagandy, Wałbrzych 2009. ; Tomkowski J., Lata 1961-1970 [w:] Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL, red. U. Jakubowska, Warszawa 2012. ; Zaremba M., Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2001. ; Zaremba M., Społeczeństwo polskie lat sześćdziesiątych - między „małą stabilizacją” a „małą destabilizacją” [w:] Oblicza Marca 1968, red. K. Rokicki, S. Stępień, Warszawa 2004.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

45

Issue:

3

Start page:

81

End page:

101

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/45/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/45/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund