Object structure

Title:

Próby nawiązania stosunków dyplomatycznych między PRL a Stolicą Apostolską w latach 1965–1974 w świetle depesz polskiej ambasady we Włoszech

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 45 z. 3 (2013)

Creator:

Kucharski, Wojciech (1978- )

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

p. 103-124 ; Sum. eng.

Subject and Keywords:

Church and state - Poland - 1945-1990

References:

Dudek A., Problem normalizacji stosunków między PRL a Stolicą Apostolską w latach 1971–1977, „Mazowieckie Studia Humanistyczne”, r. V (1999), nr 2. ; Dudek A., PRL i Stolica Apostolska w latach 1971–1974 [w:] Społeczeństwo-Państwo-Kościół (1945–2000). Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Szczecin, 15–16 VI 2000, red. A. Kawęcki, K. Kowalczyk, A. Kubaj, Szczecin 2000. ; Grudziński P., KBWE/OBWE wobec problemów pokoju i bezpieczeństwa regionalnego, Warszawa 2002. ; Krasowski K., Polsko-watykańskie stosunki dyplomatyczne w XX wieku, „Kwartalnik Historyczny” 1989, nr 1/2. ; Krukowski J., Stolica Apostolska i Polska po II wojnie światowej (1945–1989), „Kościół i Prawo”, t. XI, 1993. ; Madajczyk P., Relacje polsko-niemieckie po II wojnie światowej [w:] Ziemie Zachodnie - historia i perspektywy, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2011. ; Mróz M., Kościół a władza w Polsce (1945-1950), Warszawa 1997. ; Mróz M., Watykańska polityka wschodnia wczoraj i dziś. Stolica Apostolska i dyplomacja watykańska wobec komunizmu i transformacji ustrojowej w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1958-2010, Toruń 2011. ; Pałyga E., Obserwacje na temat artykułu recenzyjnego Krzysztofa Krasowskiego, „Kwartalnik Historyczny”, r. XCVIII (1991), nr 3. ; Pałyga E., Polsko-watykańskie stosunki dyplomatyczne. Od zarania II Rzeczypospolitej do pontyfikatu papieża Polaka, Warszawa 1988. ; Pałyga E. J., W związku z uwagami... o polsko-watykańskich stosunkach dyplomatycznych i nie tylko, „Dzieje Najnowsze”, r. XXIII (1991), nr 2. ; Raina P., Cele polityki władz PRL wobec Watykanu. Tajne Dokumenty 1967–1989, Warszawa 2001. ; Stehle H., Tajna dyplomacja Watykanu. Papiestwo wobec komunizmu (1917-1991), Warszawa 1993. ; Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek - prekursor pojednania polsko-niemieckiego, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2009. ; Żaryn J., Stolica Apostolska wobec Polski i Polaków w latach 1944-1958 w świetle materiałów ambasady RP przy Watykanie, Warszawa 1998. ; Żaryn J., Stolica Apostolska wobec prymasa Wyszyńskiego (1948-1981) [w:] Prymas Stefan Kardynał Wyszyński - świadek Ewangelii i tradycji narodowych. Materiały z sesji naukowej w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach 19 V 2001, red. K. Gurda, T. Gacia, Kielce 2001.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

45

Issue:

3

Start page:

103

End page:

124

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/45/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/45/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund