Object structure

Title:

Królewska miłość. Biblijne uniwersum i osobiste doświadczenie w "Pieśni o nadziei" Jerzego Zawieyskiego

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2012)

Creator:

Tyszkiewicz, Barbara

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Zawieyski, Jerzy ; Polish literature 20 c. ; drama

References:

1. J.Z. Brudnicki, Jerzy Zawieyski, PIW, Warszawa 1985. ; 2. I. Gombrowicz, Owoc czasu swego, „Znak” 1949 nr 3, s. 267. ; 3. M. Korczyńska, Jerzy Zawieyski. Biografia humanistyczna. 1902-1969, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2011. ; 4. Ph. Lejeune, Koronka. Dziennik jako seria datowanych śladów, przeł. M. i P. Rodakowie, „Pamiętnik Literacki” 2006 z. 4, s. 17-28. ; 5. Listy Jerzego Zawieyskiego do księdza Romana Szczygła, w: J. Pałyga SAC On wciąż żył… , „Królowa Apostołów”, Apostolicum, Warszawa–Ząbki 1995, s. 209-268. ; 6. K. Nadana-Sokołowska, Dziennik albo samobójstwo?, „Teksty Drugie” 2009 nr 4, s. 79. ; 7. Z. Nałkowska, Dzienniki, t. 5: 1939-1944, oprac. i wstęp H. Kirchner, Czytelnik, Warszawa 1996, s. 534, zapis z 26.04.1944. ; 8. "Niesie mnie rzeka smutku…”. Korespondencja Zofii Nałkowskiej i Jerzego Zawieyskiego. 1943-1954, oprac. i przypisy M. Kluźniak, wstęp H. Kirchner, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2000. ; 9. G. Ritz, Jarosław Iwaszkiewicz. Pogranicza nowoczesności, przeł. A. Kopacki, Universitas, Kraków 1999. ; 10. J. Siedlecka, Mości Zawieyski, już czas, pora skakać!, w: tejże Obława. Losy pisarzy represjonowanych, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005, s. 212-232. ; 11. Słownik hermeneutyki biblijnej, Vocatio, Warszawa 2005, s. 108. ; 12. W. Śmieja, Literatura, której nie ma. Szkice o polskiej literaturze homoseksualnej, Universitas, Kraków 2010. ; 13. K. Tomasik, Katolik, pisarz, poseł, homoseksualista, w: tegoż Homobiografie. Pisarki i pisarze polscy XIX i XX wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008, s. 100-107. ; 14. Z Jerzym Zawieyskim… , rozm. Z. Irzyk, J. Czajkowski, „Współczesność” 1958 nr 15, s. 1-2. ; 15. J. Zawieyski, Dramaty, t. 4, oprac. O. Sieradzka, Pax, Warszawa 1987, s. [153]-[218]. ; 16. J. Zawieyski, Drugi człowiek, „Tygodnik Powszechny” 1950 nr 1, przedr. w: tegoż Próby ognia i czasu, Pallotinum, Poznań 1958, s. 31. ; 17. J. Zawieyski, Dziennik (z l. 1955-1969), zapis z 4.01.1958. ; 18. J. Zawieyski, Dzienniki, t. 1: Wybór z lat 1955-1959, wybór i oprac. A. Knyt, współpraca M. Czach, wstęp A. Friszke, Ośrodek Karta, Dom Spotkań z Historią, Warszawa 2011. Wydanie t. 2. (l. 1960-1969) planowane na rok 2012. ; 19. J. Zawieyski, Kartki z dziennika. 1955-1969, wybór, wstęp i oprac. J.Z. Brudnicki, B. Wit, Pax, Warszawa 1983. ; 20. J. Zawieyski, Księga Bożego natchnienia, „Królowa Apostołów” 1953 nr 1, przedr. w: tegoż Próby ognia i czasu, Pallotinum, Poznań 1958, s. 59. ; 21. J. Zawieyski, Zagadnienie literatury katolickiej, „Tygodnik Powszechny” 1947 nr 23, s. 4, przedr. w: tegoż Droga katechumena, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 1971, s. 143. ; 22. E. Zegadłowicz, Betsaba. Dramat w 3 aktach z epilogiem, w: tegoż Dramaty, t. 2, Wydawnictwo Drukarni Nakładowej Józefa Kawalera, Szamotuły 1932.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

163

End page:

185

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund