Object structure

Title:

Modlitwa w srebrze zaklęta : siedemnasto- i osiemnastowieczne wota z Ziemi Chełmińskiej = Prayer turned into silver : seventeenth- and eighteenth-century votive offerings from the region of Chełmno

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 61. Nr 1 (2013)

Creator:

Krupska, Katarzyna

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

ill. en col. ; 24 cm

Subject and Keywords:

17th-18th c. -- Poland ; modern silver votive offerings ; Chełmno, Kuyavian-Pomeranian voivodeship-region (Poland)

References:

Chrzanowski T and Kornecki M. 1970. Wota srebrne. Z badań nad sztuką sarmatyzmu w Polsce . Biuletyn Historii Sztuki 32, 209-214. ; Chrzanowski T and Kornecki M. 1988. Złotnictwo toruńskie . Studium o wyrobach cechu toruńskiego od wieku XV do 1832 roku. Warszawa. ; Chrzanowski T. 1992. Wschód i Zachód w kulturze polskiej. Kierunki i postawy. In Dzieje Lubelszczyzny 6 . Lublin ; Gradowski M. Pielas M. 2006. Katalog złotnictwa w zbiorze dokumentacji specjalistycznej Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Warszawa. ; Jagla J. 2009, Wieczna prośba i dziękczynienie. O symbolicznych relacjach między sacrum i profanum w przedstawieniach wotywnych z obszaru Polski Centralnej.Warszawa. ; Kowalski P. 1994. Prośba do Pana Boga: rzecz o gestach wotywnych. Wrocław. ; Olędzki J. 1967. Wota srebrne. Polska Sztuka Ludowa 21, 67-92. ; Olędzki J. 1973. Wota lwowskie. Polska Sztuka Ludowa 27, 5-29 ; Rynkowski K. 2000. Sanktuarium Matki Boskiej Lipskiej w Lipach k. Lubawy. Pelplin. ; Woźniak M. (ed.) 1993. Ars sacra. Dawna sztuka diecezji toruńskiej. Toruń. ; Zieliński M.G. 2007.Chełmno civitas totius Prussiae metropolis XVII-XVIII w. Bydgoszcz.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

61

Issue:

1

Start page:

15

End page:

25

Resource Type:

Journal

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences