Object structure

Title:

"Ostrea edulis" [Małże] na polskich stołach w świetle źródeł archeologicznych i pisanych z doby nowożytnej = Ostrea edulis on the polish table in the light of archaeological and written sources from the modern era

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 61. Nr 1 (2013)

Creator:

Kurzawska, Aldona ; Rutkowska, Grażyna

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

24 cm ; "From the editors" parallel in Polish, French and English ; English summaries after chapters

Subject and Keywords:

16th-19th c. -- Poland ; molluscs in kitchen ; consumption of molluscs ; breeding of molluscs ; Ostrów Tumski (Poznań, Poland) ; Gołańcz, Wągrowiec district (Poland) ; Opalenica, Nowy Tomyśl district (Poland)

References:

Antonowska Gorączniak O. 2010. Badania wału grodu z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 10, 233-244. ; Bogucka M. 1970. Handel zagraniczny Gdańska w pierwszej połowie XVII wieku .Wrocław. ; Classen C. 1998. Shells. Cambridge Manuals in Archaeology. Cambridge. ; Czapliński W. and Długosz J. 1976. Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku.Warszawa. ; Fabiani B. 1988. Na dworze Wazów w Warszawie.Warszawa. ; Jacobsen R. 2007. A Geography of Oysters. New York. ; Keiner Ch. 2010. The Oyster Quuestion. Athens. ; Kuchowicz Z.1975. Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku. Łódź. ; Kuklińska K. 1976. Handel Poznania w drugiej połowie XVIII wieku. Poznań. ; Kurlansky M. 2006.The Big Oyster. New York. ; Levasseur O. 2006. Histoire de l huitre en Bretagne. Montroulez- Morlaix. ; Makowiecka M. and Makowiecki D. 2005. Pożywienie zwierzęce mieszkańców osad przedlokacyjnych i okolic Starego Rynku w Poznaniu w świetle źródeł archeozoologicznych . In Z. Kurnatowska and T.Jurek (eds.) Civitas Posnaniensis . Studia z dziejów średniowiecznego Poznania. Poznań. ; Makowiecka A et al. 2012. Analiza źródeł przyrodniczych. Wyniki badań archeozoologicznych. In M. Wiewióra (ed.) Zamek w Grudziądzu. Studia i materiały . Toruń, 305-333. ; Makowiecki D. 2002. Badania archeozoologiczne pozostałości kostnych z obiektu gospodarczego klasztoru w Bierzwniku . Zeszyty Bierzwnickie 4, 105-124. ; McMurray P. 2007.Consider the Oyster. New York. ; Obuchowska-Pysiowa. 1981.Udział Krakowa w handlu zagranicznym Rzeczypospolitej w pierwszych latach XVII wieku. Wrocław ; Olszacki T. and Różański A. 2011. Zamek w Gołańczy na Pałukach w świetle nowych badań (sezony 2009 i 2010). Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 12, 343-371. ; Pawlak P et al. 2003. Mury obronne biskupa Jana Lubrańskiego. Kronika Miasta Poznania 1, 96-104. ; Preesdee C. 2011. London Oyster Guide. London. ; Popiołek B. 2003. Kobiecy świat w czasach Augusta II. Kraków. ; Poppe G.T. and Goto Y. 2000. European Seashells 2.Hackenheim. ; Pullat R. Suurma L. 2006. Inwentarze mienia jako źródło do historii luksusu w miastach estońskich na początku czasów nowożytnych (XVIII w.). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 54, 283-292. ; Sikorski A. and Dębski A. 2005.Ostrów Tumski 10 – charakterystyka warstw i materiałów źródłowych w ywkopie XXIV. In Poznań wczesnym średniowieczu 5. Poznań, 23-58. ; Slott R.2004. Oyster. London. ; Smith D. 2010. Oyster – a World History. London. ; Szwagrzyk J.A. 1990.Pieniądz na ziemiach polskich X-XXw. Wrocław. ; Walsh R. 2009. Sex, Death and Oysters. Berkeley. ; Więcławski B. 1985. Zaopatrzenie i konsumpcja w Poznaniu w drugiej połowie XVIII wieku. Poznań. ; Wojtyńska W. 1996. Paul Tremo – kucharz Stanisława Augusta. Kronika Zamkowa 1, 50-56.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

61

Issue:

1

Start page:

43

End page:

62

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences