Object structure

Title:

Świadkowie śmierci : o późnośredniowiecznych testamentach praskich = Witnesses of death : on late-mediaeval testaments from Prague

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62. Nr 3 (2014)

Creator:

Jísová, Kateřina (1969- )

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

late Middle Ages -- Czech Republic ; late medieval townsmen last wills ; late medieval burials ; death -- iconography ; Prague (Czech Republic)

References:

Corvisier A. 2002. Tance smrti. Praha ; Elias N. 1998. O osamělosti umírajících. Praha ; Ohler N. 2001. Smrt a umírání ve středověku. Praha ; Patschovsky A. 1995. Totentanz, hussitische Revolution und Prager Universität. Ein dalmatischer Student der Carolina wird Schuster und Kalligraph. In L. Soukup (ed.), Pocta Karlu Malému k 65. narozeninám. Praha, 144–165 ; Stejskal K. 1987. Obrazy smrti ve výtvarném umění a jejich divadelní inspiracje, „Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků”, 4, 308–311, 316 ; Uhlíř Z. 1990. Prokopa Písaře „Liber de Arte Moriendi”, Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis, t. 30, fasc. 2. Praha, 25–40

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

62

Issue:

3

Start page:

317

End page:

320

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.