Object structure

Title:

Statut cechu mosiężników warszawskich z 1789 roku

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62 Nr 1 (2014)

Creator:

Mączyński, Ryszard

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

ill. ; 24 cm

Subject and Keywords:

18th c. -- Poland ; modern brass-making craft ; modern Warsaw brass-makers ; statute of the Old Warsaw guild of brass-makers ; Warsaw (Poland)

References:

Bimler – Mackiewicz E. 2004.Znaki cechowe i ich funkcje na ziemiach polskich . Studium Źródłoznawcze .Warszawa. ; Chorążyczewski W. 2003. Nowożytny dokument królewski. Możliwości badawcze. In.W. Chorążyczewski and W. Krawczuk (eds.), Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem . Toruń, 27. ; Kiryk F. 1972.Cechowe rzemiosło metalowe. Kraków. ; Klemensiewicz Z. 1981. Historia języka polskiego. Warszawa. ; Mączyński R. 2013. Mosiężnicy warszawscy w czasach stanisławowskich. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 61, 561-580. ; Nawrocki S. 1998. Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku. Poznań. ; Tandecki J. 1983. Cechy rzemieślnicze w Toruniu i Chełmnie. Zarys dziejów. Toruń.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

62

Issue:

1

Start page:

105

End page:

132

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences