Object structure

Title:

U podstaw tekstu i dyskursu .Znak digitalny – specyfika i struktura

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2014)

Creator:

Szczęsna, Ewa

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Pol. text, eng. summary ; 21 cm

Subject and Keywords:

text ; discourse ; digital sign

References:

1. E. Aarseth, Cybertext: perspectives on ergodic literature, John Hopkins University Press, Baltimore 1997. ; 2. R. Barthes, Podstawy semiologii, przeł. A.Turczyn, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009. ; 3. D. Biber, Variation across speech and writing, Cambridge University Press,Cambridge 1991. ; 4. J.D. Bolter, R. Grusin Remediation. Understanding new media, The MIT Press, Cambridge 2002. ; 5. J.D. Bolter, D.D. Gromala, Windows and mirrors: interaction design, digital art, and the myth of transparency, The MIT Press, Massachusetts 2003. ; 6. S. Brier, Cybersemiotics: A new foundation for transdisciplinary theory of information, cognition, meaning, communication and consciousness, „Signs – International Journal of Semiotics” 2011 no. 5. ; 7. H. Buczyńska-Garewicz Znak, znaczenie, wartość. Szkice o filozofii amerykańskiej, Książka i Wiedza, Warszawa 1975. ; 8. Database aesthetics. Art in the age of information overflow, ed. V. Vesna, University of Minnesota Press, Minneapolis–London 2007. ; 9. P. Delany, G.P. Landow, Hypermedia and literary studies, MIT Press, Massachusetts 1994. ; 10. Digital art and meaning: reading kinetic poetry, text machines, mapping art, and interactive installations, ed. R. Simanowski, University of Minnesota Press, Minneapolis 2011. ; 11. U. Eco, Teoria semiotyki, przeł. M. Czerwiński, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009. ; 12. Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów, red. A. Gwóźdź, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008. ; 13. M.R. Freiermuth, Debating in an online world: a comparative analysis of speaking, writing, and online chat, „Text & Talk” 2011 no. 31-2. ; 14. C.T. Funkhouser, New directions in digital poetry, Continuum, New York, London 2012. ; 15. M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, PWN, Warszawa 1994. ; 16. M. Heidegger, Pytanie o technikę, w: tegoż, Odczyty i rozprawy, przeł. J. Mizera, Aletheia, Warszawa 2007. ; 17. Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media, red. M. Pisarski, P. Marecki, Korporacja Ha!art, Kraków 2011. ; 18. W. Kalaga, Mgławice dyskursu, Universitas, Kraków 2001. ; 19. J. Łotman, Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury, przeł. B. Żyłko, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2008. ; 20. P. de Man, Ideologia estetyczna, przeł. A. Przybysławski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000. ; 21. P. de Man, Retoryka czasowości, przeł. A. Sosnowski, w: Alegoria, red. J. Abramowska, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003. ; 22. L. Manovich, Język nowych mediów, przeł. P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006. ; 23. J. McGann, Radiant textuality: literature after the World Wide Web, Palgrave, New York 2004. ; 24. W.J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, Wydawnictwo KUL, Lublin 1992. ; 25. W.J. Ong, Osoba – świadomość – komunikacja. Antologia, przeł., oprac. J. Japola, Wydawnictwa UW, Warszawa 2009. ; 26. U. Pawlicka, (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty I charakterystyka, Korporacja Ha!art, Kraków 2012. ; 27. M. Sandbothe, Transwersalne światy medialne. Filozoficzne rozważania o Internecie, przeł. K. Krzemieniowa, w: Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, Universitas, Kraków 2001.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

67

End page:

85

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund