Object structure

Title:

Tekst wizualny i kwestia wiary

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2014)

Creator:

Antonik, Dominik

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Pol. text, eng. summary ; 21 cm

Subject and Keywords:

Dawidek-Gryglicka, Małgorzata ; Historia tekstu wizualnego

References:

1. D. Attridge, Jednostkowość literatury, przeł. P. Mościcki, Universitas, Kraków 2007. ; 2. K. Bazarnik, Z. Fajfer, Krótka historia liberatury, w: Z. Fajfer, Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich, w: tegoż, Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999-2009, red. K. Bazarnik, wstęp W. Kalaga, Korporacja Ha!art, Kraków 2010. ; 3. T. Burzyński, W głąb języka, „Gazeta Robotnicza” 1978 nr 28. ; 4. M. Dawidek Gryglicka, Historia tekstu wizualnego. Polska po 1967 roku, Korporacja Ha!art – Muzeum Współczesne Wrocław, Kraków–Wrocław 2012. ; 5. M. Dawidek Gryglicka, Odpryski poezji. Stanisław Dróżdż mówi, Korporacja Ha!art – Narodowe Centrum Kultury, Kraków–Warszawa, 2012. ; 6. Z. Fajfer, Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich, w: tegoż, Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999-2009, red. K. Bazarnik, wstęp W. Kalaga, Korporacja Ha!art, Kraków 2010. ; 7. Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media, red. M. Marecki, M. Pisarski, Korporacja Ha!art, Kraków 2011. ; 8. W. Kalaga, Liberatura. Słowo, ikona, przestrzeń, w: Z. Fajfer, Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich, w: tegoż, Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999-2009, red. K. Bazarnik, wstęp W. Kalaga, Korporacja Ha!art, Kraków 2010. ; 9. A. Karpowicz, Wizualność logosfery. Relacja słowo – obraz w literaturze i sztuce awangardowej, w: Słowo/obraz, red. G. Godlewski, A. Karpowicz, I. Kurz, A. Mencwel, P. Rodak, Wydawnictwa UW, Warszawa 2010. ; 10. Liternet.pl, red. P. Marecki, Rabid, Kraków 2003. ; 11. M. Pisarski, Powieść jako zwierciadło umysłu. Szkic do poetyki hipertekstu na podstawie klasyki gatunku: „afternoon. a story”, „Patchwork Girl”, „A FurtherXanadu”, w: Liternet. Literatura i Internet, red. P. Marecki, Rabid, Kraków 2002. ; 12. R. Rorty, Kariera pragmatysty, w: U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, przeł. T. Bieroń, Znak, Kraków 1996. ; 13. T. Sławek, Między literami. Szkice o poezji konkretnej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1989. ; 14. Tekst-tura. Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuki, red. M. Dawidek Gryglicka, Korporacja Ha!art, Kraków 2005. ; 15. K. Wenz, Tekst w dobie jego reprodukcji elektronicznej, przeł. K. Krzemieniowa, w: Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów, red. nauk. A. Gwóźdź, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

130

End page:

140

Resource Type:

Reviews

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund