Object structure

Title:

Literatura elektroniczna.Stan badań w Polsce

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2014)

Creator:

Pawlicka, Urszula

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Pol. text, eng. summary ; 21 cm

Subject and Keywords:

electronic literature ; the 21st century ; digitizing

References:

1. E. Aarseth, Cybertext. Perspectives of ergodic Literature, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1997. ; 2. M. Adamiec, Dzieło literackie w sieci. Kilka oczywistości z perspektywy sceptyka, w: Tekst (w) sieci, red. D. Ulicka, t. 1, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009. ; 3. Avant-pop, w: Literatura polska 1989-2009. Przewodnik, red. P. Marecki, Korporacja Ha!art, Kraków 2010. ; 4. E. Balcerzan, W stronę genologii multimedialnej, w: Polska genologia literacka, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, PWN, Warszawa 2007. ; 5. B.W. Biriukow, J.S Geller, Cybernetyka w naukach humanistycznych, przeł. J. Sarna, wstęp J. Kossecki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983. ; 6. J.D. Bolter Writing space. The computer, hypertext, and the history of writing, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah 1990. ; 7. J.D. Bolter, R. Grusin, Remediation. Understanding new media, The MIT Press, Cambridge 1999. ; 8. E. Branny, Dlaczego klikamy? Lektura a pragnienie, w: Tekst (w) sieci, t.2. ; 9. E. Branny, Powieść a powieść hipertekstowa, w: e-polonistyka. ; 10. E. Branny-Jankowska, Cybertekst. Metodologia i interpretacja, http://www.techsty.art.pl/magazyn/magazyn7/cybertekst/index.html(dostęp: 1.04.2014). ; 11. E. Branny-Jankowska, Obietnice poezji elektronicznej, „Dekada Literacka” 2010 nr 1/2. ; 12. E. Branny-Jankowska, Rytm jako kategoria opisu e-literatury, w: Liberatura, e-literatura i… Remiksy, remediacje, redefinicje, red. M. Górska-Olesińska, Wydawnictwo UO, Opole 2012. ; 13. R. Bromboszcz, Estetyka zakłóceń, Wydawnictwo Naukowe WSNHiD, Poznań 2010. ; 14. R. Bromboszcz, T. Misiak, Ł. Podgórni, Książka i co dalej 7, Poznań 2008. ; 15. R. Bromboszcz, Poezja cybernetyczna, hipertekst, liberatura, poezja neolingwistyczna. Geneza i struktura nowych zjawisk w literaturze polskiej, w: Od liberatury do e-literatury, red. E. Wilk, M. Górska-Olesińska, Wydawnictwo UO, Opole 2011. ; 16. R. Bromboszcz, Polipoezja, cyberpoezja, performance. Zarys relacji pomiędzy teorią i praktyką, w: Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce/Praktyka w teorii, red. P. Zawojski, Stowarzyszenie Make It Funky Production, Szczecin 2010. ; 17. R. Bromboszcz, Splot umysłu z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem. Eksplikacja negatywistyczna, w: Mindware. Technologie dialogu, red. P. Celiński, Lublin 2012. ; 18. P. Celiński, Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013. ; 19. P. Czerski, E. Wójtowicz, M. Pisarski, „Ha!art” 2003 nr 3. ; 20. A. Ćwikła, Kultura 2.0: software teatru, „Dwutygodnik.com” 2012 nr 94, http://www.dwutygodnik.com/artykul/4046-kultura-20-software-teatru.html (dostęp: 3.04.2014). ; 21. T. Dąbrowski, Poezja w erze Wodnika, 2002, http://www.fa-art.pl/archiwum/wersja1/09021.php (3.04.2014) ; 22. Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce/Praktyka w teorii, red. P. Zawojski, Stowarzyszenie Make It Funky Production, Szczecin 2010. ; 23. A. Dróżdż, Od liber mundi do hipertekstu. Książka w świecie utopii, Biblioteka Analiz, Warszawa 2009. ; 24. A. Dytman-Stasieńko, Newspoetry – literacki cyberaktywizm?, w: Od liberatury do e-literatury, red. E. Wilk, M. Górska-Olesińska, Wydawnictwo UO, Opole 2011. ; 25. A. Ensslin, A. Bell, New perspectives on digital literature: criticism and analysis, „Dichtung digital” 2007, http://dichtung-digital.mewi.unibas.ch/editorial/2007. htm (dostęp: 20.01.2014) ; 26. Z. Fajfer, Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich, w: Tekst-tura. Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuki, red. M. Dawidek Gryglicka, Korporacja Ha!art, Kraków 2005. ; 27. Z. Fajfer, Liberatura: hiperksięga w epoce hipertekstu, w: Liternet.pl, red. P. Marecki, Rabid, Kraków 2003. ; 28. S. Fizek, Testowanie „Hegiroskopu” Stuarta Moulthropa, „Dekada Literacka” 2010 nr 1/2. ; 29. J. Frużyńska, Mapy, encyklopedie, fraktale. Hipertekstowe opowieści w prozie XX wieku, WPUW, Warszawa 2012. ; 30. G. Godlewski, Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Wydawnictwa UW, Warszawa 2008. ; 31. Ł. Gołębiewski, Śmierć książki. No future book, Biblioteka Analiz, Warszawa 2008. ; 32. M. Górska-Olesińska, Słowo w sieci. Elektroniczne dyskursy, Wydawnictwo UO, Opole 2009. ; 33. M. Górska-Olesińska Poezja nomadyczna, w: Sztuki w przestrzeni transmedialnej, red. T. Załuski, Akademia Sztuk Pięknych, Łódź 2010. ; 34. A. Gumkowska, M. Maryl, P. Toczyski (współpraca), Blog to… blog. Blogi oczyma blogerów. Raport z badania jakościowego zrealizowanego przez Instytut Badań Literackich PAN i Gazeta.pl, w: Tekst (w) sieci, t. 1. ; 35. N.K. Hayles, Electronic literature: what is it?, 2007, http://eliterature.org/pad/elp.html (dostęp: 2.04.2014). ; 36. Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media, red. P. Marecki, M. Pisarski, Korporacja Ha!art, Kraków 2012. ; 37. M. Hopfinger, Doświadczenie audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, Sic!, Warszawa 2003. ; 38. M. Hopfinger, Literatura i media po 1989 roku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010. ; 39. M. Hopfinger, Zmiana miejsca?, w: Co dalej literaturo? Jak zmienia się współcześnie pojęcie i sytuacja literatury, red. A. Brodzka-Wald, H. Gosk, A. Werner, Wydawnictwo IBL PAN, Fundacja Akademia Humanistyczna, Warszawa 2008. ; 40. M. Janusiewicz, Literatura doby Internetu. Interaktywność i multimedialność tekstu, Universitas, Kraków 2013. ; 41. A. Jelewska, M. Krawczak, void setup [ text [‘ to code or not to code? Teatr i kreatywne programowanie’] 2013, http://www.nina.gov.pl/kultura-2_0/tematy/artyku%C5%82y/artyku%C5%82/2013/02/28/void_setup_text_to_code_or_not_to_code_teatr_i_kreatywne_programowanie (dostęp:3.04.2014). ; 42. Ł. Jeżyk, O hipertekście na horyzoncie. Z perspektywy zamglonej. Protohipertekstualność na przykładzie Jeśli zimową nocą podróżny Italo Calvino, w: Tekst-tura. Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuki, red. M. Dawidek Gryglicka, Korporacja Ha!art, Kraków 2005. ; 43. G. Jędrek, Zmiana nośnika czy zmiana systemu? O dwóch manifestach, jednej rewolucji i cyberpoezji, „Fragile” 2013 nr 2. ; 44. M. Jędrysik, W. Orliński, Spór o elektroniczne książki i przyszłość papieru, 2012, http://wyborcza.pl/1,123455,11277567,Spor_o_elektroniczne_ksiazki_i_przyszlosc_papieru.html (dostęp: 4.04.2014). ; 45. Ch. Jonscher, Życie okablowane, przeł. L. Niedzielski, Muza, Warszawa 2001. ; 46. M. Kamińska, Ta grzeszna miłość jest dziką siłą. Internetowa fanfikcja w kulturze polskich nastolatek, w: tejże Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2011. ; 47. R. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Rabid, Kraków 2002. ; 48. R. Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła instrumentu do interaktywnego spektaklu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010. ; 49. J. Kossecki, Cybernetyka kultury, PIW, Warszawa 1974. ; 50. A. Krzemiński, Napisz – wydrukuj – wklej, „Polityka. Niezbędnik inteligenta(wydanie specjalne)” 2011 nr 1. ; 51. G.P. Landow, Hypertext: the convergence of contemporary critical theory and technology, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1992. ; 52. Literatura a nowe media. Rozmowa redakcyjna z udziałem Anny Łebkowskiej, Krzysztofa Uniłowskiego, Krystyny Wilkoszewskiej. Rozmowę prowadziła Anna Pochłódka, „Dekada Literacka” 2010 nr 1/2. ; 53. Liternet. Literatura i internet, red. P. Marecki, Rabid, Kraków 2002. ; 54. Manifest Neolingwistyczny v. 1.1, M. Cecko, w: Gada !zabić? pa]n[tologia neolingwizmu, red. M. Cyranowicz, P. Kozioł, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2005. ; 55. L. Manovich, Język nowych mediów, przeł. P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006. ; 56. P. Marecki, Liternet.pl, w: Liternet.pl. ; 57. P. Marecki, „Obsesyjna antycypacja” – Wojciech Bruszewski jako prekursor literatury nowych mediów w Polsce, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2012 nr 2. ; 58. P. Marecki, Strategie subwersywne w literaturze polskiej po 1989 roku, „Teksty Drugie” 2012 nr 6. ; 59. M. Maryl, Konwergencja i komunikacja: gatunki wypowiedzi na stronach internetowych pisarzy, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2012 t. LV, z. 2. ; 60. M. Maryl, Reprint i hipermedialność – dwa kierunki rozwoju literatury cyfrowej, w: Tekst (w) sieci, red. A. Gumkowska, t. 2, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009. ; 61. M. Maryl, Technologie literatury. Wpływ nośnika na formę i funkcje przekazów literackich, „Pamiętnik Literacki” 2010 nr 2. ; 62. S. Miszczak, A. Miszczak, Blooki: z sieci na papier, „Biuletyn EBIB” [dokument elektroniczny] 2007 nr 8,http://www.ebib.info/2007/89/a.php?miszczak_miszczak (3.04.2014). ; 63. Nowe media. Wprowadzenie, red. M. Lister, przeł. M. Lorek, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009. ; 64. A. Pająk, Hipertekst w badaniu literatury, w: e-polonistyka. ; 65. A. Pająk, Islamskie ogrody i barokowe teksty-maszyny. Porady dla hipertekstowych ogrodników, „Techsty” 2008 nr 4, http://www.techsty.art.pl/magazyn4/artykuly/pajak/pajak01.html (dostęp:14.03.2014). ; 66. A. Pająk, Litteratura cybernetica, czyli burza w szklance wody, „Dekada Literacka” 2010 nr 1/2. ; 67. A. Pająk, Na tropie dziwnych książek. Polska droga do e-literatury (od baroku do XXI wieku), w: Od liberatury do e-literatury, red. E. Wilk, M. Górska-Olesińska, Wydawnictwo UO, Opole 2011. ; 68. U. Pawlicka, Krótka historia nowych światów – podsumowanie dziesięciu lat literatury nowomedialnej w Polsce, „Lampa” 2012 nr 1-2. ; 69. U. Pawlicka, Na marginesie rozważań o literaturze cyfrowej w kontekście posthumanizmu, „Wakat” 2013 nr 3/4, s. 74-75. ; 70. U. Pawlicka, (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka, Korporacja Ha!art, Kraków 2012. ; 71. J.R. Pierce, Symbole, sygnały i szumy, przeł. J. Mieścicki, R. Gomulicki, PWN, Warszawa 1967. ; 72. M. Pisarski, Analiza i wartościowanie dzieła literatury, w: Liberatura, e-literatura i… Remiksy, remediacje, redefinicje, red. M. Górska-Olesińska, Wydawnictwo UO, Opole 2012. ; 73. M. Pisarski, Kartografowie i kompilatorzy. Pół żartem, pół serio o praktyce i teorii hiperfikcji w Polsce, w: Liternet.pl. ; 74. M. Pisarski, Nowe pole adaptacji i translacji tekstu w mediach, „Fragile” 2013 nr 3. ; 75. M. Pisarski, Pod warstwą szkła i kryształu. Jak się czyta tekst cyfrowy, „Dekada Literacka” 2010 nr 1/2. ; 76. M. Pisarski, Pole pisma, http://techsty.art.pl/hipertekst/teoria/remediacja/bolter.htm (dostęp: 1.04.2014). ; 77. M. Pisarski, Pułapki metodologiczne w badaniach nad literaturą cyfrową, w: e-polonistyka. ; 78. M. Pisarski, Remediacja, http://www.techsty.art.pl/hipertekst/teoria/remediacja.htm (dostęp: 1.04.2014). ; 79. M. Pisarski, Xanadu. Hipertekstowe przemiany prozy, Korporacja Ha!art, Kraków 2013. ; 80. Poezja cybernetyczna – samookreślenie, http://perfokarta.net/root/samookreslenie.html (dostęp: 1.04.2014) ; 81. K. Prajzner, Tekst jako świat i gra. Modele narracyjności w kulturze współczesnej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009. ; 82. A. Przybyszewska Daleko czy jednak blisko? O tym, co łączy Liberatów i e-literatów, w: Od liberatury do e-literatury, red. E. Wilk, M. Górska-Olesińska, Wydawnictwo UO, Opole 2011. ; 83. A. Przybyszewska, Książkowe interfejsy. Liberatura – przekaz grafemiczny w postmedialnym świecie konwergencji?, w: Liberatura, e-literatura i… Remiksy, remediacje redefinicje, red. M. Górska-Olesińska, Wydawnictwo UO, Opole 2012. ; 84. A. Przybyszewska, Niszczyć, aby budować. O nowych jakościach liberatury i hipertekstu, w: Teskt-tura, s. 52; Tejże Czy (i jak) można mówić o e-liberaturze?, w: e-polonistyka 2. ; 85. A. Przybyszewska, Nowa? Wizualna? Architektoniczna? Kilka słów o tym, co może literatura w dobie Internetu, w: e-polonistyka, red. A. Dziak, S.J. Żurek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009. ; 87. Ł. Ronduda, Strategie subwersywne w sztukach wizualnych, Rabid, Kraków 2006. ; 88. M.-L. Ryan, Introduction, w: Cyberspace Textuality. Computer technology and literary theory, ed. M.-L. Ryan, Indiana University Press, Bloomington 1999. ; 89. M.-L. Ryan, Narrative as virtual reality. Immersion and interactivity in literature and electronic media, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2011. ; 90. A. Smaga, Interaktywny model percepcji odbiorczej w poezji formistycznej oraz hipertekście leksyjnym, w: e-polonistyka 2. ; 91. P. Sienkiewicz, Poszukiwanie Golema: o cybernetyce i cybernetykach, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1988. ; 92. A. Sikora, E-mail – między listem a rozmową, w: Tekst (w) sieci, t. 1. ; 93. D. Sikora, Remediacja – cyfrowa adaptacja dzieł literackich, w: e-polonistyka ; 94. P. Sitarski, Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, Rabid, Kraków 2002. ; 95. S. Shuty, Blok, M. Pisarski (przygotowanie), P. Marecki (opracowanie), M. Maciejowski (rysunki),2002, http://www.blok.art.pl/ (4.04.2014). ; 96. S. Strzelecki, Efekty interfejsu hipertekstów literackich. Perspektywy badawcze, w: Tekst (w) sieci, t. 2. ; 97. E. Szczęsna, U. Pawlicka, M. Pisarski, Przekład hipertekstowy. Teoria i praktyka, „Rocznik Komparatystyczny”(w druku). ; 98. E. Szczęsna, Digitalne reinterpretacje sztuki, w: e-polonistyka 2, red. A. Dziak, S.J. Żurek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012. ; 99. E. Szczęsna, Poetyka w dobie konwergencji, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2012 t. LV, z. 2. ; 100. E. Szczęsna, Tekst wieloznakowy w przestrzeni mediów cyfrowych. U podstaw poetyki semiotycznej, „Przegląd Humanistyczny” 2013 nr 4. ; 101. E. Szczęsna, Wprowadzenie do poetyki tekstu sieciowego, w: Tekst (w) sieci, t. 1. ; 102. Sztuki w przestrzeni transmedialnej, red. T. Załuski, Akademia Sztuk Pięknych, Łódź 2010. ; 103. M. Więckiewicz, Blog w perspektywie genologii multimedialnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012. ; 104. E. Wójtowicz, Net art, Rabid, Kraków 2008. ; 105. J. Wrycza, Galaktyka języka Internetu, Novae Res, Gdynia 2008. ; 106. S. Wysłouch, Ruchome granice literatury, w: Ruchome granice literatury, red. S. Wysłouch, B. Przymuszała, PWN, Warszawa 2009. ; 107. T. Załuski, Remediacje słowa – remediacje doświadczenia. Rozum medialny i maszyny tekstualne w twórczości Wojciecha Bruszewskiego, w: Liberatura, e-literatura i… Remiksy, remediacje, redefinicje, red. M. Górska-Olesińska, Wydawnictwo UO, Opole 2012. ; 108. P. Zawojski, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Katowice 2012.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

141

End page:

161

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund