Object structure

Title:

Jana Andrzeja Morsztyna "Cuda miłości" : kilka uwag o poezji i precyzji

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2008)

Creator:

Tomicki, Grzegorz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Morsztyn, Jan Andrzej (1621-1693)

References:

1. M. Bokszczanin, Poeta paradoksu. W: J. A. Morsztyn, Wybór poezji. Oprac. i wstęp M. Bokszczanin. Warszawa 1963, s. 5-21. ; 2. M. De Montaigne, Próby. Przeł. T. Żeleński (Boy). Oprac., wstęp, komentarz Z. Gierczyński. T. 1. Warszawa 1985. ; 3. B. Falęcka, Metaliteracki charakter poezji Jana Andrzeja Morsztyna. W zb.: Czytanie Jana Andrzeja Morsztyna. Red. D. Gostyńska, A. Karpiński. Wrocław 2000, s. 111-121. ; 4. B. Falęcka, Sztuka tworzenia. Podmiot autorski w poezji kunsztownej polskiego baroku. Wrocław 1983. ; 5. D. Gostyńska, Poeta, paradoksy i panny. W zb.: Czytanie Jana Andrzeja Morsztyna. Red. D. Gostyńska, A. Karpiński. Wrocław 2000, s. 77-85. ; 6. D. Gostyńska, Retoryka iluzji. Koncept w poezji barokowej. Warszawa 1991. ; 7. Cz. Hernas, Literatura baroku. Warszawa 1999. ; 8. J. Kotarska, Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany. Wrocław 1980. ; 9. J. A. Morsztyn, Lutnia. W: Utwory zebrane. Oprac. L. Kukulski. Warszawa 1971, s. 64. ; 10. A. Nowickiej-Jeżowej, Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino. Dialog poetów europejskiego baroku. Warszawa 2000. ; 11. A. Nowicka-Jeżowa, Post scriptum - o czytaniu literatury. W zb.: Czytanie Jana Andrzeja Morsztyna. Red. D. Gostyńska, A. Karpiński. Wrocław 2000, s. 181-182. ; 12. A. Okopień-Sławińska, Semantyka wypowiedzi poetyckiej. (Preliminaria). Kraków 2001. ; 13. J. Sławiński, Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim. W: Dzieło-język-tradycja. Prace wybrane. T. 2. Red. W. Bolecki. Kraków 1998, s. 11-32. ; 14. J. Sokołowska, Jan Andrzej Morsztyn. Warszawa 1965. ; 15. P. Stępień, "Żywot ten nasz bez śmierci byłby piękniejszy" - Jana Andrzeja Morsztyna wizja świata. W zb.: Czytanie Jana Andrzeja Morsztyna. Red. D. Gostyńska, A. Karpiński. Wrocław 2000, s. 25-48. ; 16. M. Świetlicki, Czynny do odwołania. Wołowiec 2001. ; 17. W. Tatarkiewicz, Definicja sztuki. W: Droga przez estetykę. Warszawa 1972. ; 18. W. Weintraub, wstęp w: J. A. Morsztyn, Wybór poezji. Oprac. W. Weintraub. Wyd. 2. BN I 257. Wrocław 1998, s. V-LXXXII.

Issue:

1

Start page:

31

End page:

44

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)