Object structure

Title:

„Historia o księżnej i szewcowej” – nieznana staropolska satyra społeczno-obyczajowa

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2011)

Creator:

Różycki, Edward

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

A Story of a Duchess and a Cobbler’s Wife ; impression

References:

1. Antologia literatury sowiźrzalskiej XVI i XVII wieku. Oprac. S. Grzeszczuk. Wrocław 1966. BN I 186. ; 2. D. Bratkowski, Świat po części przejrzany. Kraków, druk. F. Cezarego, 1697. ; 3. I. Каczur, Lwiwśka drukarnia Szlichtyniw (1755–1785): z neopublikowanych materialiw. W zb.: Zapysky Lwiwśkoji naukowoji biblioteky im. W. Stefanyka. Wyd. 13. Lwiw 2005. ; 4. A. Kawecka-Gryczowa, „Tragedia ruska”. Zabytek z początku XVII wieku. „Pamiętnik Teatralny” 1973, z. 2. ; 5. O. Kołosowśka, Biblioteka Antona Petruszewycza – dżereło do wywczennja miżsłowjanśkych kulturnych wzajemyn. W zb.: Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI–XX wiek). Red. J. Gwioździk, E. Różycki. Katowice 2004. ; 6. R. Mandrou, Kultura intelektualna i kultura ludowa we Francji w XVII i XVIII wieku. Literatura straganowa. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” t. 9 (1964), s. 191. ; 7. Polska fraszka mieszczańska. Oprac. K. Badecki. Kraków 1948. ; 8. Polska liryka mieszczańska. Oprac. K. Badecki. Lwów 1936. ; 9. Polska satyra mieszczańska. Oprac. K. Badecki. Kraków 1950. ; 10. E. Różycki, „Krotofilne tragaedie” – nieznana satyra obyczajowa z XVII wieku. „Pamiętnik Literacki” 1978, z.1, s. 161-177. ; 11. E. Różycki, Księgozbiory szlachty na południowo-wschodnich ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Kartki z dziejów. „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi”. Tom specjalny: Studia ofiarowane Profesorowi Józefowi Wojakowskiemu. Red. D. Kuźmina. Warszawa 2004. ; 12. E. Torój, Inwentarze książek lubelskich introligatorów z pierwszej połowy XVII wieku. Lublin 2000. ; 13. E. Torój, Inwentarze księgozbiorów mieszczan lubelskich z lat 1591–1678. Lublin 1997. ; 14. S. Zabłocki, Miejsce filologii w kształceniu humanisty i edytora. „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1973.

Issue:

4

Start page:

181

End page:

198

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)