Object structure

Title:

Historia, narracja, kreacja – „Boski Juliusz” i „Nazo poeta” Jacka Bocheńskiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2012)

Creator:

Ładan, Anna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Jacek Bocheński’s Divine Julius ; Bocheński’s Naso the Poet ; post-war Polish literature ; European and American (post)modernism ; autothematism

References:

1. J. Bocheński, Boski Juliusz. Zapiski antykwariusza. Warszawa 1972. ; 2. J. Bocheński, Nazo poeta. Warszawa 1999. ; 3. J. Bocheński, Rzeczy stare i nowe. „Twórczość” 1973, nr 11, s. 67-91. ; 4. W. Bolecki, Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne szkice. Kraków 1999. ; 5. Fakt. Hasło w: Słownik współczesnego języka polskiego. Red. B. Dunaj. Warszawa 1996, s. 256. ; 6. G. Grochowski, Portret, pamflet, parabola. „Boski Juliusz” Jacka Bocheńskiego. W: Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza. Wrocław 2000, s. 67-115. ; 7. L. Hutcheon, Historiograficzna metapowieść: parodia i intertekstualność historii. Przeł. J. Margański. W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Wybór, oprac. i przedm. R. Nycz. Kraków 1997, s. 378-398. ; 8. S. Lichański, O Cezarze i cezarobójcach. „Więź” 1962, nr 10, s. 59-74. ; 9. J. Ługowska, Z zagadnień prozy Jacka Bocheńskiego. „Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej”. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, 1971, t. 49. ; 10. B. McHale, Od powieści modernistycznej do postmodernistycznej: zmiana dominanty. Przeł. M. P. Markowski. W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Wybór, oprac. i przedm. R. Nycz. Kraków 1997, s. 335-377. ; 11. Narracja jako sposób rozumienia świata. Red. J. Trzebiński. Gdańsk 2002. ; 12. B. Owczarek, „Boski Juliusz” J. Bocheńskiego: konwersacja i reinterpetacja. W: Poetyka powieści niefabularnej. Warszawa 1999, s. 77-82. ; 13. J. Smulski, Kostium historyczny w popaździernikowej prozie rozrachunkowej. „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska” 1997, z. 49, s. 19-51. ; 14. A. Stoff, Studia z teorii literatury i poetyki historycznej. Lublin 1997. ; 15. L. Szaruga, „Boski Juliusz” i „Nazo poeta”: różnica i tożsamość. W: Współczesna powieść polityczna. Sens literatury, sens historii. Warszawa 2001, s. 134-150. ; 16. J. Walc, Wielka choroba. Warszawa 1992. ; 17. A. Zybertowicz, Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy. Toruń 1995.

Issue:

3

Start page:

127

End page:

141

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)