Object structure

Title:

Aurelia (Aura) Wyleżyńska – zapomniana pisarka i publicystka. Materiały do biografii

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2014)

Creator:

Pawlak, Grażyna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Aurelia Wyleżyńska’s Notatki pamiętnikarskie (Memoir Notes) ; Wyleżyńska’s literary creativity ; Wyleżyńska’s marriage to Jan Parandowski

References:

1. J. Benda, Le Bouquet de Glycère. Trois dialogues. Paris 1921. ; 2. M. Bianka, Polonia w Paryżu. „Nowości Ilustrowane” 1925, nr 24. ; 3. Cmentarz Powązkowski w Warszawie. Warszawa 1984. ; 4. J. Czachowska, Gabriela Zapolska. Monografia bio-bibliograficzna. Kraków 1966. ; 5. Z. Ćmoch, Szkoła w Wielgolesie – zarys dziejów. Ród Wyleżyńskich. Wielgolas 2004. ; 6. Dom Polski. „Wiadomości Saratowskie” 1918, nr 2. ; 7. B. Dorosz, Wyleżyńska Aurelia. Hasło w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Oprac. zespół pod red. J. Czachowska, A. Szałagan. T. 9. Warszawa 2004, s. 327-328. ; 8. J. Fuchsówna, Dwa oblicza Aury Wyleżyńskiej. „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1931, nr 37. ; 9. J. Kieronarska, Sylwetki paryskie. „Bluszcz” 1932, nr 20, s. 7. ; 10. A. Kijas, Rosja i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Hasło w: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii. Red. K. Dopierała. T. 4. Toruń 2005, s. 273-279. ; 11. G. Leopardi, Poezje. Przełożyła, wstępem i objaśnieniami opatrzyła Julia Dickstein-Wieleżyńska. „Dziennik Ludowy” 1938, nr 147. ; 12. Lista strat kultury polskiej (1 IX 1939 – 1 III 1946). Zest. B. Olszewicz. Warszawa 1947. ; 13. W. Mickiewicz, Pamiętniki. Przeł. A. Wyleżyńska, S. P. Koczorowski. T. 1–3. Warszawa 1926–1933. ; 14. H. Naglerowa, Dwie powieści Aurelii Wyleżyńskiej. „Świat Kobiecy” 1929, nr 16. ; 15. Z. Nałkowska, Dzienniki. Oprac., wstęp, komentarz H. Kirchner. T. 4, cz. 1: 1930–1934. Warszawa 1988. ; 16. Pamiętnik Związku Zawodowego Literatów Polskich w Warszawie 1920–1930. Oprac. E. Kozikowski. Warszawa 1931. ; 17. B. Paprocki, O klejnocie Trzaska. W: Herby rycerstwa polskiego zebrane i wydane r. p. 1584. Kraków 1858, s. 341-343. ; 18. J. Parandowski, Aurelia Wyleżyńska: Czarodziejskie miasto. „Świat Kobiecy” 1929, nr 2. ; 19. J. Parandowski, Bolszewizm i bolszewicy w Rosji. London 1996. ; 20. J. Parandowski, Dusza rosyjska w zwierciadle rewolucji. „Gazeta Lwowska” 1918, nr 193. ; 21. U. Perkowska, Studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1894–1939. W stulecie immatrykulacji pierwszych studentek. Kraków 1994. ; 22. S. Podhorska-Okołów, Od cyganerii do samarytańskiej służby. Wspomnienie o Aurze Wyleżyńskiej. „Kurier Codzienny” 1949, nr 215. ; 23. Z. Rabska, Łączniczka ze światem. W: Moje życie z książką. Wspomnienia. T. 2. Wrocław 1964. ; 24. [T. Sinko] A. O., Pióra niewieście. „Czas” 1922, nr 34. ; 25. Słownik współczesnych pisarzy polskich. Oprac. zespół pod red. E. Korzeniewskiej. T. 3. Warszawa 1964. ; 26. T. Szarota, Okupowanej Warszawy dzień powszedni. Studium historyczne. Warszawa 1988. ; 27. A. Wyleżyńska, Andrzej Strug. „Sygnały” 1938, nr 38. ; 28. [A. Wyleżyńska] Ge, Astronom zawinił, a szewca zabrali. „Nowy Dzień” 1943, nr 544. ; 29. A. Wyleżyńska, Chciałabym leżeć na Powązkach. „Bluszcz” 1932, nr 44, s. 10-11. ; 30. A. Wyleżyńska, Jean Guéhenno. „Sygnały” 1937, nr 28. ; 31. A. Wyleżyńska, Mauriac – pisarz katolicki. „Sygnały” 1937, nr 32. ; 32. A. Wyleżyńska, Na marginesie rewolucji rosyjskiej. Próba nacjonalizacji nieruchomości. „Placówka” 1919, nr 18. ; 33. [A. Wyleżyńska] Ge, Niebezpieczne dzieci. „Nowy Dzień” 1943, nr 549. ; 34. A. Wyleżyńska, O kobiecie rosyjskiej. „Na Posterunku” 1918, nr 35. ; 35. [A. Wyleżyńska] GE,Pierwszy zbiór anegdot w Podziemnej Polsce. „Nowy Dzień” 1943, nr 539. ; 36. A. Wyleżyńska, Przed czterema laty. (Wspomnienia z lat niewoli i wygnania). „Nowa Polska” 1919, nr 25. ; 37. A. Wyleżyńska, Spadkobierca dobroci. (W pierwszą rocznicę zgonu Józefa Mickiewicza). „Tygodnik Ilustrowany” 1939, nr 34. ; 38. [A. Wyleżyńska] RE, Strzały z ghetta sygnalizują: Jeszcze żyjemy! „Nowy Dzień” 1943, nr 548. ; 39. A. Wyleżyńska, Świat w ręku Heroda. „Dziennik Ludowy” 1938, nr 366. ; 40. A. Wyleżyńska, W szkole analfabetów. (Na uchodźstwie). „Mały Światek” 1918, nr 17. ; 41.A. Wyleżyńska, Ze wspomnień o Asnyku, Lucyny Kotarbińskiej. „Skawa” 1938, nr 4. ; 42. A. Wyleżyńska-Rybakiewicz, Echa dni grunwaldzkich. „Prąd” 1910, nr 7/8. ; 43. A. Wyleżyńska-Rybakiewiczowa, O „Róży” Katerli. „Prąd” 1909, nr 10/11.

Issue:

1

Start page:

157

End page:

170

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)