Object structure

Title:

Poetyckie krążenie wokół „Das Ding”. Funkcje powtórzenia w poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2014)

Creator:

Tomicki, Grzegorz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki’s poetry ; functions of repetition ; das Ding ; concepts of Søren Kierkegaard, Jacques Lacan, Agata Bielik-Robson, Aleksandra Okopień-Sławińska, Lucylla Pszczołowska

References:

1. A. Bielik-Robson, „Na pustyni”. Kryptoteologie późnej nowoczesności. Kraków 2008. ; 2. S. Freud, Poza zasadą przyjemności. Przeł. J. Prokopiuk. Przedm., przypisy Z. W. Dudek. Wyd. 6, zmien. Warszawa 2005. ; 3. W. Gombrowicz, Ferdydurke. Oprac. T. Podoska. Uwagi interpretacyjne J. Jarzębski. Kraków 1986. ; 4. M. Heidegger, Bycie i czas. Przeł., przedm., przypisy B. Baran. Wyd. 2. Warszawa 2005. ; 5. A. Kępiński, Schizofrenia. Posł. W. Eichelberger. Wyd. 4. Kraków 2001. ; 6. S. Kierkegaard, Powtórzenie. Przedmowy. Przeł., oprac. B. Świderski. Warszawa 2000. ; 7. T. Majeran, Znak wodny. (Kilka intuicji na marginesie wierszy Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego). „Nowy Nurt” 1996, nr 8, s. 9-11. ; 8. J. Orska, Sekcjonarz Lubaczowski, czyli z pustego gadanie [rec. Przyczynku do nauki o nieistnieniu E. Tkaczyszyna-Dyckiego]. „FA-art” 2003, nr 3/4, s. 112-114. ; 9. A. Okopień-Sławińska, Powtórzenie. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. Wyd. 4. Wrocław 2002, s. 425-426. ; 10. L. Pszczołowska, Powtórzenia w prozie Gombrowicza. W: Wiersz, styl, poetyka. Studia wybrane. Kraków 2002, s. 228-254. ; 11. A. Sosnowski, Liryzm Dyckiego. W zb.: „Jesień już Panie a ja nie mam domu”. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i krytycy. Red. G. Jankowicz. Kraków 2001, s. 44-50. ; 12. E. Tkaczyszyn-Dycki, Dzieje rodzin polskich. Warszawa 2005. ; 13. E. Tkaczyszyn-Dycki, Piosenka o zależnościach i uzależnieniach. Wrocław 2008. ; 14. E. Tkaczyszyn-Dycki, Poezja jako miejsce na ziemi. 1988–2003. ; 15. S. Žižek, Lacan. Przewodnik Krytyki Politycznej. Przeł. J. Kutyła. Warszawa 2008.

Issue:

4

Start page:

123

End page:

135

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)