Object structure

Title:

W kręgu literatury antyżydowskiej w dawnej Polsce – „Prognosticon, albo zalecenie cielęcia smrodliwego [...]”

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2013)

Creator:

Borkowski, Andrzej

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

anti-Jewish literature ; polemical libelous literature ; Prognosticon or Recommendation of a Stinky Calf

References:

1. Biblia. Przeł. J. Wujek. Oprac. J. Frankowski. Wyd. 3. Warszawa 2000. ; 2. Bibliografia polska XIX stulecia K. Estreichera. Wyd. S. Estreicher. Cz. 3. T. 23: N–O. Kraków 1910. ; 3. J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII. T. 1. Warszawa 1933. ; 4. Z. Chyra-Rolicz, O współistnieniu i dialogu polsko-żydowskim. W zb.: Dialog słowiańsko-żydowski. Studia. 1. Red. R. Mnich, A. Czyż, R. Tarasiuk. Siedlce – Banská Bystrica 2011. ; 5. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon. Przeł., oprac. W. Zakrzewska, H. Pachciarek, R. Turzyński. Wyd. 2. Warszawa 2001. ; 6. J. Goldberg, Żydowscy konwertyci w społeczeństwie staropolskim. W zb.: Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice. T. 4. Red. A. Izydorczyk, A. Wyczański. Warszawa 1986. ; 7. T. Górski, Apokryf. Hasło w: Słownik rodzajów i gatunków literackich. Red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska. Kraków 2006. ; 8. P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Red. nauk., przedm. J. Łanowski. Przeł. M. Bronarska [i in.]. Wyd. 3. Wrocław 1997. ; 9. T. Jeske-Choiński, Historia Żydów w Polsce. Warszawa 1919. ; 10. The Jews in Old Poland. Ed. A. Polonsky, J. Basista, A. Link-Lenczowski. London–New York–Oxford 1993. ; 11. Ch. G. Jöcher, [i in.], Allgemeines Gelehrten-Lexicon [...]. T. 3: M–R. Leipzig 1751. ; 12. R. Kaśków, Walka Żydów z propagandą antyżydowską w XVI i na początku XVII wieku w Polsce. W zb.: Żydowskie gminy wyznaniowe. Wrocław 1995. ; 13. J. B. Mencke, Compendiöses Gelehrten-Lexicon [...]. Leipzig 1715. ; 14. Nad złoto droższe. Skarby Biblioteki Narodowej. Red. H. Tchórzewska-Kabata, przy współpr. M. Dąbrowskiego. Warszawa 2003. ; 15. K. Obremski, Unaocznienie tajemnicy. (O apokryficznej wyobraźni). W zb.: Wyobraźnia epok dawnych: obrazy – tematy – idee. Materiały sesji dedykowanej Profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim. Red. J. K. Goliński. Bydgoszcz 2001. ; 16. W. Ostrowski, Almanach. Hasło w: Słownik rodzajów i gatunków literackich. Red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska. Kraków 2006. ; 17. M. Pietrzak, Paszkwil. Hasło w: Słownik rodzajów i gatunków literackich. Red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska. Kraków 2006. ; 18. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań–Warszawa 1982. ; 19. Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 3: By–Cyzyjojanus. Warszawa 1968. ; 20. J. Tazbir, Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI i XVII w. Warszawa 1967. ; 21. J. Tazbir, Żydzi w opinii staropolskiej. W: Świat panów Pasków. Eseje i studia. Łódź 1986. ; 22. Uniwersalny słownik języka polskiego. Red. S. Dubisz. T. 4: R–V. Warszawa 2003. ; 23. H. Węgrzynek, „Czarna legenda” Żydów. Procesy o rzekome mordy rytualne w dawnej Polsce. Warszawa 1995. ; 24. H. Węgrzynek, Wprowadzenie. Uwagi o dziejach Żydów na ziemiach polskich do schyłku XVIII wieku. W zb.: Żydzi na Podlasiu. Red. Z. Chyra-Rolicz, R. Tarasiuk, E. Kopówka. Siedlce 2010.

Issue:

3

Start page:

195

End page:

205

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)