Object structure

Title:

W kręgu mitów polskich i słowiańskich. Rec.: Julian Maślanka, Szkice z dziejów literatury i kultury. Idee – motywy – wartości. Kraków 2014

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2016)

Creator:

Kłak, Czesław

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Julian Maślanka’s sketches ; Mickiewicz’s Paris lectures on Slavonic literatures ; folklore in the views of Romantics ; Julian Klaczko’s works ; the text of Beniowski ; editorial problems in Cyprian Norwid’s dramas ; Stanisław Pigoń’s editorial issues

References:

1. M. Bizan, Posłowie. W: S. Pigoń, Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice. Warszawa 1969, s. 371-376. ; 2. M. Danilewiczowa, S. Pigoń, Dialog korespondencyjny (1958–1968). Wstęp, oprac. Cz. Kłak. Rzeszów 1996. ; 3. M. Dernałowicz, Cudze życie. Warszawa 2008. ; 4. B. Dopart, Goethe i Byron w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza. Na stronie: http://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2013/Tom-10-zeszyt-3/art/1370/ (dostęp: 25 X 2016). ; 5. E. Kiślak, Rosja w projekcie etycznym „Literatury słowiańskiej”. W zb.: Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Próba nowego spojrzenia. Red. M. Kalinowska, J. Ławski, M. Bizior-Dombrowska. Warszawa 2011, s. 191-201. ; 6. Cz. Kłak, Niedokończona edycja listów Stanisława Pigonia do Czesława Zgorzelskiego. W zb.: Poznawać (więc kochać!). O Danucie Paluchowskiej. Red. A. Seweryn, D. Seweryn. Lublin 2010, s. 97-109. ; 7. Cz. Kłak, Pigoń. Rzeszów 2013. ; 8. Z. Krasnodębski, Teologia polityczna Adama Mickiewicza. Na stronie: http://www.teologiapolityczna.pl/assets/numery_tp/tp4/krasnodebski_teologia_polityczna_mickiewicza.pdf (dostęp: 25 X 2016). ; 9. D. Kubik, Mickiewiczowski projekt kultury słowiańskiej. Zarys problematyki dyskursu kulturoznawczego w prelekcjach paryskich. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne” 2012, nr 1, s. 61-82. ; 10. M. Kuziak, O prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza. Słupsk 2007. ; 11. M. Kuziak, Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza. Słupsk 2006. ; 12. J. Ławski, Odkrywca „słowiańskiego kontynentu”. O wykładzie inauguracyjnym Mickiewicza w Collège de France. W zb.: Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Próba nowego spojrzenia. Red. M. Kalinowska, J. Ławski, M. Bizior-Dombrowska. Warszawa 2011, s. 44-86. ; 13. A. Michnik, Rana na czole Adama Mickiewicza. „Gazeta Wyborcza” 2005, nry z 4 XI, 11 XI, 18 XI, 25 XI. ; 14. A. Mickiewicz, Dziady. W: Dzieła, t. 3: Dramaty. Oprac. Z. Stefanowska. Warszawa 1995. ; 15. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 8: Literatura słowiańska. Kurs pierwszy. Przeł. L. Płoszewski. Oprac. J. Maślanka. Warszawa 1998. ; 16. J. Okoń, Jan Kochanowski w prelekcjach paryskich. W zb.: Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Próba nowego spojrzenia. Red. M. Kalinowska, J. Ławski, M. Bizior-Dombrowska. Warszawa 2011, s. 111-135. ; 17. J. Pietrzak-Thébault, Dokumentacja kursu pierwszego „Literatury słowiańskiej”. Wyzwanie dla edytora czy filologa?. W zb.: Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Próba nowego spojrzenia. Red. M. Kalinowska, J. Ławski, M. Bizior-Dombrowska. Warszawa 2011, s. 27-33. ; 18. S. Pigoń, Głosy sprzed wieku. Szkice z dziejów procesu filareckiego. Wilno 1924. ; 19. S. Pigoń, Komentarz edytorski. W: A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Narodowe. T. 3: Utwory dramatyczne Warszawa 1948. ; 20. S. Pigoń, Rana na czole Konrada. W: Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice. Warszawa 1969, s. 149-158. ; 21. M. Piwińska, Dzieje kultury polskiej w prelekcjach paryskich. W: A. Mickiewicz, Prelekcje paryskie. T. 1. Wybór. Przekł., koment. L. Płoszewski. Wybór, wstęp, oprac. M. Piwińska. Kraków 1997, s. 5-71. ; 22. M. Prussak, Problemy edytorskie wykładów Adama Mickiewicza w Collège de France. W zb.: Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Próba nowego spojrzenia. Red. M. Kalinowska, J. Ławski, M. Bizior-Dombrowska. Warszawa 2011, s. 17-26. ; 23. M. Saganiak, Natchnienie w prelekcjach paryskich. W zb.: Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Próba nowego spojrzenia. Red. M. Kalinowska, J. Ławski, M. Bizior-Dombrowska. Warszawa 2011, s. 87-110. ; 24. B. Urbankowski, Adam Mickiewicz. Tajemnice wiary, miłości i śmierci. Poznań 2016. ; 25. T. Wierzbowski, Mickiewicz w Wilnie i Kownie 1815–1824. Przyczynek do biografii poety. Warszawa 1888.

Issue:

4

Start page:

234

End page:

242

Resource Type:

Reviews

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)