Object structure

Title:

Negative memory: communismand the perpetrators

Subtitle:

Vol. 2 (2014) - Special Issue - English Edition

Creator:

Artwińska, Anna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

communism ; perpetrator ; memory

References:

1. A. Assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik (München: C.H. Beck, 2006). ; 2. A. Assmann, “Pięć strategii wypierania ze świadomości,” trans. A.tur Pełka, in Pamięć zbiorowa i kulturowa: współczesna perspektywa niemiecka, ed. M. Saryusz-Wolska (Kraków: Universitas, 2009). ; 3. E. Charkiewicz, “Od komunizmu do neoliberalizmu: technologie transformacji,” trans. E. Majewska, in Zniewolony umysł 2. Neoliberalizm i jego krytyki, ed. E. Majewska and J.k Sowa (Kraków: Korporacja Ha!art, 2007). ; 4. S. Chwin, Dziennik dla dorosłych (Gdańsk: Wydawnictwo Tytuł, 2008). ; 5. P. Czapliński, “Końce historii,” in Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku, ed. H. Gosk, A. Zieniewicz (Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2006). ; 6. P. Czapliński, Polska do wymiany: późna nowoczesność i nasze wielkie narracje (Warszawa: W.A.B., 2009). ; 7. M. Czermińska, “O dwuznaczności sytuacji ofiary,” in Kultura po przejściach, osoby z przeszłością: polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze (Kraków: Universitas, 2011). ; 8. J. Derkaczew, “Teatr TV historyczny,” Gazeta Wyborcza, 205, 2007. ; 9. E. Domańska, „O poznawczym uprzywilejowaniu ofiary (Uwagi metodologiczne),” in (Nie)obecność: pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, ed. H. Gosk, B. Karwowska (Warszawa: Wydawnictwo Elipsa, 2008), 19-22. ; 10. K. Dunin, Czytając Polskę: literatura polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności (Warszawa: W.A.B., 2004). ; 11. Enttabuisierung: Essays zur russischen und polnischen Gegenwartsliteratur, ed. G. Ritz, J.-U. Peters (Bern: Peter Lang Verlag, 1996). ; 12. M. Foucault, “Nietzsche, Genealogy, History,” in M. Foucault Language, Counter-Memory, Practice. Selected Essays and Interviews, ed. D. F. Bouchard, trans. S. Simon (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1993) 139-166. ; 13. B. Giesen, “Die Tätertrauma der Deutschen. Eine Einleitung,” in Tätertrauma. Nationale Erinnerungen im öffentlichen Diskurs, ed. B. Giesen, Ch. Schneider, (Konstanz: Uv, 2004), 11-53. ; 14. B. Giesen, “The Trauma of Perpetrators,” in Cultural Trauma and Collective Identity, ed. J. Alexander (Berkeley: University of California Press, 2004), 112-154. ; 15. I. Iwasiów, Bambino (Warszawa: Świat Książki – Bertelsmann Media, 2008). ; 16. J. Jedlicki “Wstyd,” Gazeta Wyborcza, October 14, 2008. ; 17. H. Knabe, Die Täter sind unter uns: über das Schönreden der SED-Diktatur (Berlin: Propyläen, 2007). ; 18. R. Koselleck, “Formen und Traditionen des negativen Gedächtnisses,” in Verbrechen erinnern. Die Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord, ed. N. Frei and V. Knigge (München: C.H. Beck, 2002). ; 19. D. Levy and N. Sznaider, Erinnerung im globalen Zeitalter: der Holocaust (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2001). ; 20. D. Nowacki “Widokówki z tamtego świata,” Znak 542 (2000). ; 21. O. Parnes, U. Vedder and S. Willer, Das Konzept der Generation. Eine Wissenschafts- und Kulturgeschichte (Berlin: Suhrkamp Verlag, 2011). ; 22. T. M. Płużański, Bestie: mordercy Polaków (Reporterskie śledztwo o ludziach, którzy w czasach komunizmu mordowali polskich patriotów, za co nigdy nie zostali ukarani) (Warszawa: Biblioteka Wolności, 2012). ; 23. A. Romanowski, Rozkosze lustracji (Kraków: Universitas, 2007). ; 24. A. Roginskij, “Fragmentierte Erinnerung. Stalin und Stalinismus im heutigen Russland,” Osteuropa 1 (2009): 41. ; 25. S. Sierakowski, “Chcemy innej historii,” in Wołyń 1943-2008: pojednanie (Collection of articles published in Gazeta Wyborcza), (Warszawa: Biblioteka Gazety Wyborczej, 2008). ; 26. Tadeusz Sobolewski, “Polska tajemnica,” Gazeta Wyborcza, August 4, 2011, accessed October 2, 2014, http://wyborcza.pl/1,75475,10058495,Polska_tajemnica.html#ixzz2PsE1dG5O. ; 27. T. Walas, Zrozumieć swój czas. Kultura polska po komunizmie – rekonesans (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2003). ; 28. J. Wiszniewicz, Życie przecięte: opowieści pokolenia Marca (Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2008). ; 29. Zapisywanie historii: literaturoznawstwo i historiografia, ed. Wł. Bolecki, J. Madejski (Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2010). ; 30. M. Zaremba, Wielka trwoga: Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys (Kraków: Wydawnictwo Znak, 2012).

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

82

End page:

98

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2016.en.1.5

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by: