Object structure
Title:

Sztuka rezygnacji. Studium "Czciciela potęgi" Elizy Orzeszkowej

Subtitle:

Napis Seria XXI (2015)

Creator:

Soja, Marta

Publisher:

Wydawnictwo IBL

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Eliza Orzeszkowa ; resignation ; fate ; gold ; failure

References:

1. Detko J., Orzeszkowa wobec tradycji narodowowyzwoleńczych. Zarys monograficzny, Warszawa 1965;
2. Drogoszewski A., Eliza Orzeszkowa 1841-1910, Warszawa 1933;
3. Eliade M., Historia wierzeń i idei religijnych, t. I. Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich, tłum. S. Tokarski, Warszawa 1988;
4. Grimal P., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, tłum. M. Bronarska i in., wstęp i tłum. przedmowy J. Łanowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1987;
5. Herodot, Dzieje, tłum. S. Hammer, oprac. R. Turasiewicz, Wrocław 2005;
6. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyd. IX rozszerzone, Warszawa 1975;
7. Markiewicz H., Pozytywizm, Warszawa 2002;
8. Nietzsche F., Zmierzch bożyszcz czyli jak filozofuje się młotem, tłum. S. Wyrzykowski, Warszawa 1909;
9. Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, tłum. W. Berent, Warszawa 1913;
10. Orzeszkowa E., Czciciel potęgi, w: eadem, Pisma zebrane, pod red. J. Krzyżanowskiego, t. L, Warszawa 1951;
11. Orzeszkowa E., Listy, oprac. L.B. Świderski, t. I-II, Warszawa-Grodno 1937-1938;
12. Orzeszkowa E., Listy zebrane, oprac. E. Jankowski, t. I-IX, Wrocław 1954-1981;
13. Słownik kultury antycznej, pod red. L. Winniczuk, wyd. VI, Warszawa 1991;
14. Słownik łacińsko-polski, pod red. M. Plezi, t. IV, Warszawa 1999;
15. Zarys dziejów religii, praca zbiorowa pod red. J. Kellera, W. Kotańskiego, W. Tylocha, B. Kupisa, Warszawa 1986.

Relation:

Napis

Volume:

21

Start page:

79

End page:

93

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: