Object structure
Title:

Myśliwi i naganiacze. Stratyfikacja ró lspołecznych na pograniczu

Subtitle:

Napis Seria XXI (2015)

Creator:

Budrewicz, Tadeusz

Publisher:

Wydawnictwo IBL

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

hunter ; memoirs ; rituals ; the boundary of cultures ; patriarchy ; matriarchy

References:

1. Abramowicz M., Kocioł, pędzenie czy ława?, „Łowiec Polski” 1935, nr 34;
2. Ackermann F. H., William Thompson. Trędowaty, „Gość Niedzielny” 1934, nr 50;
3. [b. a.], Co tam słychać w puszczy i w polu?, „Słowo” 1926, nr 237;
4. [b. a.], Hałas przy nagance, „Gazeta Leśna i Myśliwska” 1914, nr 3;
5. [b. a.], Kalendarz myśliwski na rok 1903, Warszawa 1903;
6. [b. a.], O zwierzynie i polowaniu, „Gazeta Warszawska” 1876, nr 13;
7. [b. a.], Prawo łowieckie: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r., „Gazeta Myśliwska” 1928, nr 2;
8. [b. a.], Take the pledge, „Wstrzemięźliwość” 1905, nr 7;
9. [b. a.], Wiec na polance, za dębami, „Śmieszek” 1912, nr 6;
10. [b. a.], Z Czeszewa i okolicy, „Gazeta Wągrowiecka” 1927, nr 150;
11. [b. a.], Zadania Wiejskich Kółek Myśliwskich, „Nowinki Myśliwskie” 1927, nr 12;
12. Borowski J., Niewłaściwa koloryzacja, „Gdzie to gdzie zagrały trąbki myśliwskie?…” 1930, nr 1;
13. Budrewicz T., „Lalka”. Konteksty stylu, Kraków 1990;
14. Budrewicz T., Nad Niemnem – niektóre problemy pogranicza kultur w guberni suwalskiej i grodzieńskiej, w: Pogranicze kultur, red. Cz. Kłak, Rzeszów 1997;
15. Bukowiec P., O potrzebie ujęć subwersywnych w badaniach nad pograniczem, „Wielogłos” 2014, nr 2;
16. Dryja, Zapiski starego myśliwca, Poznań 1891;
17. Ejsmond J., Demagogia a demokratyzacja łowiectwa, „Łowiec” 1926, Wydanie jubileuszowe, numer specjalny;
18. Fagas, Z Nowym Rokiem 1914, „Gazeta Leśna i Myśliwska” 1914, nr 1;
19. Gacki W., Myśliwy i rybak. Szkice obyczajowe, Warszawa 1935;
20. Górecki A., Uśmiech św. Huberta. Opowiadania myśliwskie, Warszawa 1938;
21. Komierowski K., Obrazek z natury, „Łowiec Polski” 1939, nr 9;
22. Komierowski K., Trubadur leśny, „Łowiec Polski” 1935, nr 16;
23. Korkozowicz K., Korespondencja z Woropajewa, „Gdzie to gdzie zagrały trąbki myśliwskie?…” 1929, nr 10;
24. Korsak W., Leśne ognisko, Wilno 1939;
25. Korsak W., Na tropie przyrody. Powieść dla młodzieży, Poznań 1922;
26. Korsak W., Pieśń puszczy. Powieść myśliwska, Warszawa 1924;
27. Kotarbiński J., Z polowań z ziemi wieluńskiej, Warszawa 1937;
28. Krasiński E., Obrazki łowieckie. Karpaty wschodnie. Polesie, Warszawa 1927;
29. Łączkowski A., W sprawie naszych stosunków łowieckich, „Łowiec Polski” 1924, nr 12;
30. Machczyński K., Gościnność (Z przygód myśliwskich), w: Kalendarz ilustrowany „Kuriera Litewskiego” na rok 1910, Wilno 1910;
31. Mieszko z Podlasia (M. Chomiczewski), Poranek myśliwski, „Gazeta Leśna i Myśliwska” 1912, nr 18;
32. M. P. [Pawlikowski], Coś niecoś o łowiectwie i „łowcach” w pow. dziśnieńskim, „Gdzie to gdzie zagrały trąbki myśliwskie?…” 1931, nr 1;
33. Mytych B., Poetyka i łowy. O idei dawnego polowania w literaturze polskiej XIX wieku, Katowice 2004;
34. Ostrowski S., Atawizm w myślistwie, „Gdzie to gdzie zagrały trąbki myśliwskie?…” 1932, nr 4;
35. Pac-Pomarański L., Obława, „Myśliwy” 1938, nr 12;
36. Pac-Pomarański L., Słonka, Warszawa 1935;
37. Pawlikowski M.K., Jak urządzać polowanie? (Refleksje posezonowe), „Gdzie to gdzie zagrały trąbki myśliwskie?…” 1935, nr 1 (66);
38. Poleszuk, Władco poleskich mszarów! Czy żyjesz jeszcze? Erotyki myśliwskie z poleskich kniei, Brześć 1927;
39. Połczyński Janta W., Estetyka łowiectwa, Poznań 1923;
40. Połczyński Janta W., Kobieta jako łowczyni, „Gazeta Leśna i Myśliwska” 1913, nr 23;
41. Połczyński Janta W., Polująca pani. Opowiadania dla pożytku i zabawy myśliwych i niemyśliwych, Warszawa 1928;
42. Rodziewiczówna M., Między ustami a brzegiem pucharu, Kraków 1968;
43. Rzewuski A., Ze strzelbą na ramieniu. Opowiadania myśliwskie, Lwów 1929;
44. Skiba W., Chłop – myśliwy czyli jak zakładać Wiejskie Kółka Myśliwskie, wyd. 2, Warszawa-Lublin [b. r. w.];
45. Skrzyński S., Miniatury, „Łowiec Polski” 1935, nr 15;
46. Sylwa-Tarouca E., Podręcznik hodowli zwierzyny, tłum. M. Biesiekierski, Warszawa 1901;
47. Syrokomla W. [L. Kondratowicz], Chatka w lesie. Dziwactwo dramatyczne w dwóch częściach, Wilno 1855;
48. Szargot B., Amor sacer, amor profanus. O wątkach miłosnych w powieściach Marii Rodziewiczówny, Piotrków Trybunalski 2009;
49. Świderski K., Gdzie myśliwy?…, „Łowiec Polski” 1931, nr 45;
50. Tuhan Baranowski S., Wspomnienia myśliwskie, „Gdzie to gdzie zagrały trąbki myśliwskie?…” 1929, nr 7-11;
51. Tylor E. B., Antropologia. Wstęp do badania człowieka i cywilizacji, tłum. A. Bąkowska, wyd. 2, Warszawa 1911;
52. Tylor E. B., Cywilizacja pierwotna. Badania rozwoju mitologii, filozofii, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów, tłum. Z. Kowerska, t. 1;
53. Warszawa 1896; W. D., Objaśnienie Prawa Łowieckiego, „Gazeta Myśliwska” 1928, nr 2;
54. Weyssenhoff J., Puszcza. Powieść, Ludwisburg 1948;
55. Weyssenhoff J., Soból i panna, Warszawa 1913;
56. Weyssenhoff J., Sprawa Dołęgi, Warszawa 1928;
57. Woszczyński Z., Organizacja polowań leśnych na drobną zwierzynę, „Myśliwy” 1938, nr 11;
58. Woyniłłowicz J., Kontrasty, w: Myślistwo wschodnie. Księga pamiątkowa łowiectwa kresowego, Wilno 1935;
59. Zawadzka D., Rafa regionu. O przemianach pamięci w literaturze pogranicza polsko-białoruskiego, w: Nowy regionalizm w badaniach literackich, red. M. Mikołajczak, E. Rybicka, Kraków 2012.

Relation:

Napis

Volume:

21

Start page:

120

End page:

145

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: