Object structure
Title:

Dyskurs monetarny w "Lalce" Bolesława Prusa

Subtitle:

Napis Seria XXI (2015)

Creator:

Tomczok, Paweł ORCID

Publisher:

Wydawnictwo IBL

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

The Doll by Bolesław Prus ; economic literature ; literary capitalism ; the image of economy in literature

References:

1. Bachórz J., Spotkania z „Lalką”, Gdańsk 2010;
2. Bartoszyński K., Interpretacja – „nie kończące się zadanie”. Przykład „Lalki” Bolesława Prusa, w: „Lalka” i inne. Studia w stulecie polskiej powieści realistycznej, red. J. Bachórz, M. Głowiński, Warszawa 1992;
3. Budd L.J., Polski realizm i naturalizm a specyficzność amerykańska: „Lalka” Prusa, tłum. A. Przybysz, „Przegląd Humanistyczny” 1991, nr 1, s. 61-75.
4. Budrewicz T., „Lalka”. Konteksty stylu, Kraków 1990;
5. Data J., Rozmowy Wokulskiego, czyli „Kładki, na których” nie „spotykają się ludzie różnych światów”, w: „Lalka” i inne. Studia w stulecie polskiej powieści realistycznej, red. J. Bachórz, M. Głowiński, Warszawa 1992;
6. Detko J., Warszawa naturalistów, Warszawa 1980;
7. Hörisch J., Orzeł czy reszka. Poezja pieniądza, tłum. J. Kita-Huber, S. Huber, Kraków 2010;
8. Jameson F., Zakochany biznesmen, tłum. R. Koziołek, „Teksty Drugie” 2010, nr 1-2;
9. Jezierski A., Handel zagraniczny Królestwa Polskiego 1815-1914, Warszawa 1967;
10. Kotarbiński J., Powieść mieszczańska, „Tygodnik Ilustrowany” 1890, nr 10-11. Cyt. za: Prus. Z dziejów recepcji twórczości, wybór E. Pieścikowski, Warszawa 1988;
11. Kott J., O „Lalce”, w: B. Prus, Lalka, Warszawa 1953;
12. Kott J., O „Lalce” Bolesława Prusa, Warszawa 1950;
13. Koziołek R., Dobrze się myśli literaturą, Wołowiec 2016;
14. Kristeva J., Problemy strukturowania tekstu, tłum. W. Krzemień, „Pamiętnik Literacki” 1972, nr 4;
15. Luhmann N., Systemy społeczne, tłum. M. Kaczmarczyk, Kraków 2007;
16. Maciejewski J., Wstęp, w: Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku, red. J. Maciejewski, Wrocław 1988;
17. Malik J.A., „Lalka”. Historie z różnych światów, Lublin 2005;
18. Markiewicz H., Stare i nowe w badaniach nad pozytywizmem, „Ruch Literacki” 1996, nr 6;
19. Matuszczyk B., Frazeologia i metaforyka pozytywistyczna w „Lalce” Bolesława Prusa, w: Bolesław Prus: pisarz, publicysta, myśliciel, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fita, Lublin 2003;
20. Mazur A., Jeszcze o kamieniu w „Lalce” Bolesława Prusa, w: Jubileuszowe „żniwo u Prusa”. Materiały z międzynarodowej sesji prusowski w 1997 r., red. Z. Przybyła, Częstochowa 1998;
21. Mazurkiewicz A., „Mamy tedy nowy sklep...” Obraz narodzin nowoczesnego konsumpcjonizmu w „Lalce” Bolesława Prusa, „Pamiętnik Literacki” 2015, nr 2;
22. Moretti F., The Bourgeois. Between history and literature, London 2013;
23. Notkowski A., Robotnik polski u schyłku XIX wieku, w: Przemiany formuły polskości w drugiej połowie XIX wieku, red. J. Maciejewski, Warszawa 1999;
24. Obsulewicz-Niewińska B.K., „Nieobałamucona” wrażliwość. Pisarze okresu pozytywizmu o filantropii i miłosierdziu, Lublin 2008;
25. Paczoska E., Lalka, czyli rozpad świata, Warszawa 2012;
26. Płachecki M., Bohaterowie i fabuła w powieściach Bolesława Prusa (od „Anielki” do „Lalki”), „Przegląd Humanistyczny” 1983, nr 9-10;
27. Płachecki M., Szyfry „Lalki”, w: Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, red. E. Paczoska, B. Szleszyński, D.M. Osiński, Warszawa 2013;
28. Prus B., Słówko o krytyce pozytywnej (Poemat realistyczny w 6-ciu częściach), w: T. Sobieraj, Prus versus Świętochowski. W sporze o naukowość, krytykę pozytywną i „Lalkę”, Poznań 2008;
29. Przybyła Z., „Lalka” Bolesława Prusa. Semantyka – kompozycja – konteksty, Rzeszów 1995;
30. Sobieraj T., Dwie wizje „rozkładu społecznego”: „Lalka” Prusa i „Warszawa” Gawalewicza, w: Jubileuszowe „żniwo u Prusa”. Materiały z międzynarodowej sesji prusowskiej w 1997 r., red. Z. Przybyła, Częstochowa 1998;
31. Stachura R., Posągi, książki, lustra. Świat przedmiotów w „Lalce” Bolesława Prusa, w: Świat „Lalki”. 15 studiów, red. J.A. Malik, Lublin 2005;
32. Supiński J., Pisma, t. I-V, Lwów 1872. Szweykowski Z., Twórczość Bolesława Prusa, Warszawa 1972;
33. Szymański Z., Józefa Supińskiego teoria rozwoju społeczno-gospodarczego, Lublin 1999;
34. Turey K., Bolesław Prus a współczesność, „Ruch Literacki” 1933, nr 1-2. Cyt. za Prus. Z dziejów recepcji twórczości, wybór E. Pieścikowski, Warszawa 1988;
35. Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, tłum. B. Baran, P. Miziński, Warszawa 2010;
36. Zalewski C., Powracająca fala. Mityczne konteksty wybranych powieści Bolesława Prusa i Elizy Orzeszkowej, Kraków 2005.

Relation:

Napis

Volume:

21

Start page:

198

End page:

221

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: