Object structure
Title:

Bolesława Prusa „zabawa” w pisanie na maszynie – narzędzie, autor, tekst

Subtitle:

Napis Seria XXI (2015)

Creator:

Grabowska–Kuniczuk, Agata ; Parnowska, Marta

Publisher:

Wydawnictwo IBL

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Bolesław Prus ; typewriter ; Prus's typescript ; writer's workshop

References:

1. Araszkiewicz F., Refleksy literackie. Studia, szkice, notatki, Lublin 1934;
2. Bolesław Prus 1847-1912. Kalendarz życia i twórczości, oprac. K. Tokarzówna, S. Fita, Lublin 1969;
3. Bolesław Prus: pisarz nowoczesny, pod red. J.A. Malika, Lublin 2009;
4. Bolesław Prus. Pisarz. Publicysta. Myśliciel, pod red. S. Fity i M. Woźniakiewicz-Dziadosz, Lublin 2003;
5. Bogacki F., Mnemonika jako nauka i umiejętność, Warszawa 1873;
6. Brzoskwinia W., Dzieje maszyny do pisania: wystawa czasowa 20 czerwca 2008 – 30 października 2008, Kraków 2008;
7. David P.A., Comprendre les aspects économiques de QWERTY: la contrainte de l’histoire, „Réseaux” 1998, vol. 16, nr 87;
8. Dictionnaire biographique des grands négociants et industriels…, pod red. M.H. Jungera, t. 1, Paryż 1895;
9. Dukaj J., Google zgwałciło nam mózgi: www.kt.agh.pl/~bnw/tp.pdf (stan z 11 lutego 2016 r.), przedr. z: „Tygodnik Powszechny” 2010, nr 34;
10. Gardey D., La standardisation d’une pratique technique: la dactylographie (1883-1930), „Réseaux” 1998, vol. 16, nr 87;
11. Gardey D, Sténo-dactylographe: de la naissance d’une profession à sa féminisation – 1883-1930, “Les Cahiers du Mage” 1995, nr 1;
12. Głowacki A. (Bolesław Prus), Listy, oprac. K. Tokarzówna, Warszawa 1959;
13. Ilmurzyńska H., Stepnowska A., Księgozbiór Bolesława Prusa, pod red. nauk. Z. Szweykowskiego, Warszawa 1965;
14. Liebowitz S.J., Margolis S.E., The Fable of the Keys, w: Famous Fables of Economics: Myths of Market Failures, pod red. D. Spulber, Malden 2002; “Journal of Law and Economics” 1990, vol. 30, nr 1;
15. Nalewajska L., Julian Ochorowicz (1850-1917). Człowiek renesansu w czasach pozytywizmu. Śmiały myśliciel. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010;
16. Oden Ch.V., Evolution of the Typewriter, New York 1917;
17. Page L., Phonograph, Shorthand, Typewriter: High Performance Technologies in Bram Stoker’s “Dracula”, “Victorian Network” 2011, vol. 3, nr 2;
18. Parnowska M., Generał Kardaszewicz – lekarz, bibliotekarz, humanista, Warszawa 2008;
19. Piłatowicz J., Bolesław Prus wobec problemów cywilizacji technicznej: próba rekonstrukcji poglądów na podstawie „Kronik tygodniowych”, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1996, nr 1;
20. Pollack K., Ze wspomnień starego dziennikarza warszawskiego, Warszawa 1961;
21. Prus B., Kroniki, oprac. Z. Szweykowski, t. 2, Warszawa 1953;
22. Prus B., Kroniki, oprac. Z. Szweykowski, t. 14, Warszawa 1964;
23. Prus B., Nauka Prusa pisania na maszynie (masz.), Dział Starych Druków i Rękopisów Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, sygn. 128 IV;
24. Przewodnik ilustrowany po Warszawie, Łodzi i okolicach fabrycznych, Warszawa 1897;
25. Richards G.T., The History and Development of Typewriters, London 1964;
26. Safranski R., Nietzsche. Biografia myśli, tłum. D. Stroińska, Warszawa 2003;
27. Szweykowski Z., Bolesław Prus pisze na maszynie, „Tygodnik Ilustrowany” 1937, nr 15;
28. Viollet C., Écriture mécanique, espaces de frappe. Quelques préalables à une sémiologie du dactylogramme, „Genesis” 1997, nr 10;
29. Wallace C., Niewidoma contessa, tłum. M. Olejniczak-Skarsgård, Warszawa 2014;
30. Waydel-Dmochowska J., Jeszcze o dawnej Warszawie, Warszawa 1960;
31. Woodcroft B., Appendix to Reference Index of Patents of Invention, containing abstracts from such of the early Patents and Signet Bills as describe the nature of the Invention, and which Patents have no enrolled Specifications, London 1855;
32. Zalewski C., Bolesław Prus jako estetyk. Sztuki piękne w dyskursie i praktyce prozatorskiej pisarza, Kraków 2014.
33. Eberwein D., Nietzsches Schreibkugel (Typoskript-Verlag 2005): http://www.malling-hansen.org/fileadmin/schreibkugel/schreibkugel01.pdf,
34. http://www.malling-hansen.org/fileadmin/schreibkugel/schreibkugel02.pdf (stan z 11 lutego 2016 r.);
35. Kiwilszo J., Artystyczna kamienica: dom Brunów, „Nowa Gazeta Praska”: http://www.ngp.pl/str/tekst557.html (stan z 11 lutego 2016 r.);
36. https://commons.wikimedia.org/Wiki/ File:Lester. Patent_July_23_1829.jpg (stan z 11 lutego 2016 r.);
37. http://www.officemuseum.com/typewriters.htm (stan z 11 lutego 2016 r.);
38. http://www.typewritermuseum.org/; http://site.xavier.edu/polt/typewriters/ (stan z 11 lutego 2016 r.).

Relation:

Napis

Volume:

21

Start page:

235

End page:

249

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Access:

Open

×

Citation

Citation style: